Komplexní podpora provozně-obchodních procesů pro plánování a řízení lokálních zdrojů flexibility